O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na ww. Uniwersytecie.

W okresie studiów zdobywałam praktykę we wrocławskich kancelariach i poradaniach prawnych. Aktywnie działałam również na rzecz „Dolnośląskiego Stowarzyszeniu do Spraw Pomocy Ofiarom przestępstw Karta 99”, gdzie udzielałam wsparcia prawnego jego podopiecznym.

Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zdałam egzamin zawodowy i rozpoczęłam indywidualną praktykę. Od 2012 r. ściśle współpracuję z Kancelarią adwokacką adw. Sławomira Walidudy, gdzie przez lata zdobywałam wiedzę i umiejętności konieczne do należytego wykonywania mojego zawodu. W ramach ww. współpracy prowadziłam obsługę prawną klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz samorządowych w różnych dziedzinach prawa.

W mojej Kancelarii kieruję się zasadami etyki adwokackiej i profesjonalizmu, a wykonywany prze mnie zawód traktuję jako pasję i służbę w ochronie interesów osób, które mi zaufały.

W praktyce zawodowej koncentruję się na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Byłam obrońcą w sprawach o przestępstwa gospodarcze, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, a także przestępstwa narkotykowe. Posiadam istotne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach dotyczących własności nieruchomości, odszkodowawczych i rodzinnych, w szczególności rozwodu, alimentacji, podziału majątku małżeńskiego i wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

adw. Marta Nowak.